สถานที่ท่องเที่ยว

"ความสนุกสนาน และกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดทุกสิ่งอยู่รอบตัวคุณ"


กิจกรรมในโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยว

Pliew Waterfall National Park

#

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกพลิ้ว ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลาพลวง

Kung Krabaen Bay

#

เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

ชมทรรศนียภาพป่าชายเลน พร้อมความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืช และสัตว์

Oasis Sea World

#

โอเอซิส ซีเวิลด์

สถานที่เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์โลมา สนุกสนานกับการชมการแสดงโลมาแสนรู้

 

Khao Kitchakut National Park

#

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

พบกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ที่ถูกนำมาเกี่ยวพันกับตำนานทางพุทธศาสนา อาทิ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์

Cathedral of Chanthaburi

#

อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล (วัดคาทอลิก)

สถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิคภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญองค์ต่าง ๆ มีความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

Khao Soi Dao Waterfall

#

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

แหล่งกำเนิดของน้ำตกและห้วยน้ำลำธารหลายสาย มีสัตว์ป่า มากมาย รวมทั้งนกและผีเสื้อสีสันสวยงามมากมายหลายชนิด

 

Fisheries of Chanthaburi

#

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

ศูนย์ประมง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ใกล้กันกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากระราชดำริ ไปเล็กน้อย จะมี ที่ทำเป็นกระชังปลา เลี้ยงปลาไว้หลายชนิด

Chanthaburi City Pillar Shrine

#

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการ สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้ง

Chanthaburi Orchard

#

เปิดสวน ชวนชิม

ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ นำชมและเลือกซื้อสละเนินวงศ์ คุณภาพดีที่สวนสละคุณวินัย